Lokalizacja

FORMUŁA FUN – 1.10.2016

Centrum Promocji Kultury
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa

FORMUŁA PRO – 8.10.2016

Klub Hybrydy
ul. Złota 9, 00-019 Warsaw